ترحیم

پذیرایی مراسم ختم در خانه

از جمله اقداماتی که خانواده‌های داغدار برای تسکین درد و اندوه از دست دادن عزیز خود انجام می‌دهند،  برگزاری مراسم ...

خدمات مراسم تدفین چیست؟

خدمات مراسم تدفین اگرچه در شرایط روحی سخت است اما باید در بهترین حالت ممکن فراهم شود. مواردی که برای ...

تشریفات مراسم ختم

مرگ مسئله‌ای است که همه روزه افراد زیادی با آن سروکار دارند. همه می‌دانیم که مرگ بدون برنامه قبلی یا ...