دستمال یکبارمصرف

۲۰۰ تومان۹۰۰ تومان
دستمال کاغذی جهت استفاده در پک های پذیرایی آماده رویداد ها و مراسم توجه: قیمت محصول، متناسب با تعدادِ پک هایی که سفارش میدهید، متغیر است. ابتدا از قسمت زیر، بازه ی عددی که تعداد پک هایتان را شامل میشود، انتخاب کنید تا قیمت تعیین شود. سپس تعداد مهمانان یا پک هایی که میخواهید سفارش دهید را وارد کرده و به سبد خرید اضافه کنید.

لیوان یکبارمصرف

۵۰۰ تومان۱,۵۰۰ تومان
لیوان یکبار مصرف گیاهی از مواد گیاهی تخرب پذیر تشکیل شده و سازگار با محیط زیست است. لیوان یکبار مصرف مناسب انواع نوشیدنی از جمله آب، قهوه، چای، دمنوش سایر نوشیدنی های سرد و گرم می باشد. لیوان گیاهی را می توانید هم به صورت جدا و هم داخل پک پذیرایی سفارش دهید. توجه: قیمت محصول، متناسب با تعدادِ پک هایی که سفارش میدهید، متغیر است. ابتدا از قسمت زیر، بازه ی عددی که تعداد پک هایتان را شامل میشود، انتخاب کنید تا قیمت تعیین شود. سپس تعداد مهمانان یا پک هایی که میخواهید سفارش دهید را وارد کرده و به سبد خرید اضافه کنید.

چنگال یکبارمصرف

۳۰۰ تومان۱,۲۰۰ تومان
چنگال یکبارمصرف برای برداشتن میوه و مواد غذایی استفاده می شود. در مواقعی که دسترسی به آب برای شستشوی ظروف وجود ندارد، استفاده از چنگال یک بار مصرف توصیه می شود. این نوع چنگال مناسب برای پذیرایی مجالس عقد، پذیرایی میان وعده، بسته صبحانه و پذیرایی همایش است. توجه: قیمت محصول، متناسب با تعدادِ پک هایی که سفارش میدهید، متغیر است. ابتدا از قسمت زیر، بازه ی عددی که تعداد پک هایتان را شامل میشود، انتخاب کنید تا قیمت تعیین شود. سپس تعداد مهمانان یا پک هایی که میخواهید سفارش دهید را وارد کرده و به سبد خرید اضافه کنید.

چاقو یکبارمصرف

۳۰۰ تومان۱,۲۰۰ تومان
چاقوی یکبارمصرف برای برش میوه و مواد غذایی استفاده می شود. در مواقعی که دسترسی به آب برای شستشوی ظروف وجود ندارد، استفاده از کارد یک بار مصرف توصیه می شود. این نوع کارد مناسب برای پذیرایی مجالس عقد، پذیرایی میان وعده، بسته صبحانه و پذیرایی همایش است. توجه: قیمت محصول، متناسب با تعدادِ پک هایی که سفارش میدهید، متغیر است. ابتدا از قسمت زیر، بازه ی عددی که تعداد پک هایتان را شامل میشود، انتخاب کنید تا قیمت تعیین شود. سپس تعداد مهمانان یا پک هایی که میخواهید سفارش دهید را وارد کرده و به سبد خرید اضافه کنید.

قاشق یکبارمصرف

۳۰۰ تومان۱,۲۰۰ تومان
قاشق یکبارمصرف برای برداشتن میوه و مواد غذایی استفاده می شود. در مواقعی که دسترسی به آب برای شستشوی ظروف وجود ندارد، استفاده از قاشق یک بار مصرف توصیه می شود. این نوع قاشق مناسب برای پذیرایی مجالس عقد، پذیرایی میان وعده، بسته صبحانه و پذیرایی همایش است. توجه: قیمت محصول، متناسب با تعدادِ پک هایی که سفارش میدهید، متغیر است. ابتدا از قسمت زیر، بازه ی عددی که تعداد پک هایتان را شامل میشود، انتخاب کنید تا قیمت تعیین شود. سپس تعداد مهمانان یا پک هایی که میخواهید سفارش دهید را وارد کرده و به سبد خرید اضافه کنید.