شیر

۵,۸۰۰ تومان۸,۵۰۰ تومان

توجه: قیمت محصول، متناسب با تعدادِ پک هایی که سفارش میدهید، متغیر است. ابتدا از قسمت زیر، بازه ی عددی که تعداد پک هایتان را شامل میشود، انتخاب کنید تا قیمت تعیین شود. سپس تعداد مهمانان یا پک هایی که میخواهید سفارش دهید را وارد کرده و به سبد خرید اضافه کنید.

آبمیوه سانی نس

۶,۸۰۰ تومان۹,۰۰۰ تومان

یکی از اقلامی که در بیشتر بسته های پذیرایی وجود دارد، آبمیوه است.

این آبمیوه از کیفیت خوبی برخوردار است و طعم دلچسب آن، تشنگی را بر طرف می کند.

در کنار محتویات دیگر بسته ها مانند شیرنی جات، فینگر فودها و … پیشنهاد می کنیم حتما یک عدد آبمیوه در هر بسته انتخاب کنید.

توجه: قیمت محصول، متناسب با تعدادِ پک هایی که سفارش میدهید، متغیر است. ابتدا از قسمت زیر، بازه ی عددی که تعداد پک هایتان را شامل میشود، انتخاب کنید تا قیمت تعیین شود. سپس تعداد مهمانان یا پک هایی که میخواهید سفارش دهید را وارد کرده و به سبد خرید اضافه کنید.

 

شیرکاکائو

۶,۸۰۰ تومان۹,۵۰۰ تومان

توجه: قیمت محصول، متناسب با تعدادِ پک هایی که سفارش میدهید، متغیر است. ابتدا از قسمت زیر، بازه ی عددی که تعداد پک هایتان را شامل میشود، انتخاب کنید تا قیمت تعیین شود. سپس تعداد مهمانان یا پک هایی که میخواهید سفارش دهید را وارد کرده و به سبد خرید اضافه کنید.

رانی سانی نس

۸,۸۰۰ تومان۱۱,۰۰۰ تومان

توجه: قیمت محصول، متناسب با تعدادِ پک هایی که سفارش میدهید، متغیر است. ابتدا از قسمت زیر، بازه ی عددی که تعداد پک هایتان را شامل میشود، انتخاب کنید تا قیمت تعیین شود. سپس تعداد مهمانان یا پک هایی که میخواهید سفارش دهید را وارد کرده و به سبد خرید اضافه کنید.

نوشیدنی لیمو زعفران (پرسیس سن ایچ)

۱۱,۸۰۰ تومان۱۴,۰۰۰ تومان

توجه: قیمت محصول، متناسب با تعدادِ پک هایی که سفارش میدهید، متغیر است. ابتدا از قسمت زیر، بازه ی عددی که تعداد پک هایتان را شامل میشود، انتخاب کنید تا قیمت تعیین شود. سپس تعداد مهمانان یا پک هایی که میخواهید سفارش دهید را وارد کرده و به سبد خرید اضافه کنید.