شات میوه

۱۰,۰۰۰ تومان
شات میوه شامل میوه های فصل ، سیب ، کیوی ، پرتقال ، انار میباشد

سالاد ماکارونی تکنفره

۱۰,۰۰۰ تومان
سالاد ماکارونی تک نفره را می توان در انواع پک پذیرایی استفاده کرد. یکی از محتویات پک پذیرایی جشن سبزینه، این سالاد است.

پیراشکی گوشت (با روبان و گیپور)

۱۶,۰۰۰ تومان
پیراشکی گوشت یکی از فینگر فودهای پرطرفدار است که این پیراشکی ها به روز تهیه می شوند.این فینگر فود برای پک های پذیرایی ،میان وعده ، پک دفاع پایان نامه، پک پذیرایی صبحانه، پک همایش و پک پذیرایی جشن مناسب است .این پیراشکی بسیارخوشمزه و لذیذ است. برای تهیه این فینگرفود 24 ساعت قبل سفارش خود را ثبت کنید.

پیراشکی مرغ و قارچ

۱۴,۰۰۰ تومان
پیراشکی مرغ و قارچ یکی از فینگر فودهای پرطرفدار است که این پیراشکی ها به روز تهیه می شوند.این فینگر فود برای پک های پذیرایی ،میان وعده ، پک دفاع پایان نامه، پک پذیرایی صبحانه، پک همایش و پک پذیرایی جشن مناسب است .این پیراشکی بسیارخوشمزه و لذیذ است. برای تهیه این فینگرفود 24 ساعت قبل سفارش خود را ثبت کنید.

پیراشکی پیتزایی (با روبان و گیپور)

۱۲,۰۰۰ تومان
پیراشکی پیتزایی یکی از فینگر فودهای پرطرفدار است که این پیراشکی ها به روز تهیه می شوند.این فینگر فود برای پک های پذیرایی ،میان وعده ، پک دفاع پایان نامه، پک پذیرایی صبحانه، پک همایش و پک پذیرایی جشن مناسب است .این پیراشکی بسیارخوشمزه و لذیذ است. برای تهیه این فینگرفود 24 ساعت قبل سفارش خود را ثبت کنید.